Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomiu przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (48) 345-15-89

radom@psse.waw.pl

 

Osoby powracające z zagranicy lub mające kontakt z osobą zakażoną powinny niezwłocznie skontaktować się wyłącznie telefonicznie z PSSE w Radomiu.

telefon: (48) 386-41-27 lub (48) 386-41-80  oraz

Telefon alarmowy czynny 24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy
690-122-050 lub 508 526 676

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Zapraszamy do odwiedzenia nas

   

Od dnia 17.03.2020 do odwołania

KASA NIECZYNNA

Ewentualnych wpłat proszę dokonywać przelewem na konto bankowe:

97 1010 1010 0108 7822 3100 0000

Strona główna

Aktualności

Sytuacja epidemiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu na godzinę 14.00 w dniu 26.03.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przedstawia sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. w podmiocie lecznictwa zamkniętego na terenie Radomia (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny):

(Stan danych w Radomiu na godzinę 14.00 w dniu 26.03.2020 r zgodny z dzisiejszym meldunkiem na stronie PSSE)

 • liczba osób objętych aktualnie izolacją i kwarantanną domową na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu:

- izolacja domowa - 5 pielęgniarek i 5 lekarzy

- kwarantanna domowa - 20 pielęgniarek i 10 lekarzy.

Łącznie: 40 osób

 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 10 pacjentów
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 20

Trwa postępowanie epidemiologiczne prowadzone przez służby sanitarne Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Radomiu. W szpitalu obecnie wprowadzono wzmożony reżim sanitarny.

Wszystkie pytania dotyczące działalności szpitala należy kierować do Dyrekcji tego podmiotu leczniczego.

Czytaj więcej

Informacja dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

 
Szanowni Państwo. 
Jeśli podlegaliście obowiązkowej kwarantannie  w związku  z przekroczeniem granicy państwowej, to istnieje możliwość uzyskania od Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Radomiu, stosownego zaświadczenia. 
 
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć za pośrednictwem poczty lub wysłać emailem podpisany wniosek.
Prosimy o podpisanie wniosku (również w przypadku wysłania wniosku e-mailem - na adres zaswiadczenia.radom@psse.waw.pl).
 
 
Uzyskanie zaświadczenia jest bezpłatne.
 
Zaświadczenie jest wystawiane na podstawie danych zawartych w systemie teleinformatycznym. 
 
Osoby zamieszkałe na terenie innym niż obszar Radomia i powiatu radomskiego, w celu uzyskania zaświadczenia powinny zwrócić się do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.       
 

Zgodnie  art.  217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Zaświadczenie wydaje się jedynie dla pracodawców osób pracujących poza granicami kraju.

Osoby uczęszczające na dializy mogą otrzymać stosowne oświadczenie zwalniające z kwarantanny na czas dializ.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 04.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Radomia i powiatu radomskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.04.2020 r.

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową: 738 (w ostatniej dobie: 6)
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 487 (w ostatniej dobie: 20)
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia COVID-19: 7 (w ostatniej dobie 2 )
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 124 
  (w ostatniej dobie: 0)
 • liczba ozdrowieńców 0 (w ostatniej dobie: 0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 3

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

Czytaj więcej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 03.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Radomia i powiatu radomskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.04.2020 r.

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową: 732 (w ostatniej dobie: 65)
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 467 (w ostatniej dobie: 16)
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia COVID-19: 5 (w ostatniej dobie )
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 124 
  (w ostatniej dobie: 0)
 • liczba ozdrowieńców 0 (w ostatniej dobie: 0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 3

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

Czytaj więcej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 02.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Radomia i powiatu radomskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.04.2020 r.

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową: 667 (w ostatniej dobie: 56)
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 472 (w ostatniej dobie: 36)
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia COVID-19: 5 (w ostatniej dobie 1)
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:124 
  (w ostatniej dobie: 63)
 • liczba ozdrowieńców 0 (w ostatniej dobie: 0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 3

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Ograniczenia w dostępności PSSE w Radomiu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 16 marca br. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Radomiu ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników w obecnej sytuacji epidemiologicznej ogranicza przyjęcia petentów. Prosimy o załatwianie na miejscu jedynie bieżących bardzo pilnych spraw. Kontakt z PSSE w Radomiu możliwy jest także poprzez e-mail lub telefony podane na naszej stronie.

Od dnia 17.03.2020 do odwołania

KASA NIECZYNNA

Ewentualnych wpłat proszę dokonywać  przelewem na konto bankowe:

97 1010 1010 0108 7822 3100 0000

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że  osoby powracające z zagranicy powinny  niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z PSSE w Radomiu.

Prosimy nie zgłaszać się  osobiście, tylko telefonicznie lub e-mail: radom@psse.waw.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w celu ułatwienia Państwu kontaktu
i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił następujące numery telefonów:

Telefon alarmowy PSSE w Radomiu czynny  24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Nr tel.: 690 122 050    lub   508 526 676

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590

 

Czytaj więcej

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych).

Czytaj więcej