Przejdź do treści

O nas

O Stacji

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu
 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D: 

tel (48) 345-15-89

sekretariat: (48) 345-15-94 

fax (48) 333-20-23

radom@psse.waw.pl

Biuro podawcze - informacja
 tel (48) 330-90-32
fax (48) 330-90-49

 

Godziny pracy Stacji: pon. - pt.: 7:30 - 15:05

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
lek.med. Lucyna Wiśniewska

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie
PSSE Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D:

poniedziałek   -   1300-1400

Skargi na działalność Państwowego Powiatowego
Inspekora Sanitarnego w Radomiu należy kierować

do 
jednostki nadrzędnej, którą jest Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Warszawie 

ul. Żelazna 79 

00-875 Warszawa 

Tel. (22) 620-90-01

 

Telefon kontaktowy PSSE Radom czynny poza godzinami pracy 
oraz w dni ustawowo wolne od pracy: (48) 345-15-89  

 

     Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa przy pomocy którego, Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Radomiu  wykonuje  zadania  z  zakresu  zdrowia  publicznego określone w ustawie z dnia ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263). 
     Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji  nadzoru: nad warunkami środowiska,  warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi  obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany  jest  na  ochronę  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych. Obszar działania Stacji obejmuje miasto Radom i powiat radomski.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu jest

lek. med. Lucyna Wiśniewska

 

Lucyna Wiśniewska 

         Z zawodu lekarz medycyny, posiada specjalizację drugiego stopnia w zakresie neurologii i organizacji ochrony zdrowia. Lucyna Wiśniewska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczynała na Oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. Pracowała także w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.      W latach 90-tych pełniła funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Jednym z wyzwań, które wtedy podjęła, było włączenie miasta do programu "Dializoterapia 2000".  Dzięki  temu  udało  się  doprowadzić  do  zakupu  10  aparatów  do dializ. W   1999   roku   została   zastępcą   dyrektora   Mazowieckiego  Centrum  Zdrowia  Publicznego w Warszawie i Radomiu.      W tym czasie przyczyniła się do wdrożenia systemu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz reaktywacji nadzoru nad matką i dzieckiem.

     W latach 2003- 2005 i 2007-2009 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.