Przejdź do treści

Informacja dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

Informacja dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

 
Szanowni Państwo. 
Jeśli podlegaliście obowiązkowej kwarantannie  w związku  z przekroczeniem granicy państwowej, to istnieje możliwość uzyskania od Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Radomiu, stosownego zaświadczenia. 
 
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć za pośrednictwem poczty lub wysłać emailem podpisany wniosek.
Prosimy o podpisanie wniosku (również w przypadku wysłania wniosku e-mailem - na adres zaswiadczenia.radom@psse.waw.pl).
 
 
Uzyskanie zaświadczenia jest bezpłatne.
 
Zaświadczenie jest wystawiane na podstawie danych zawartych w systemie teleinformatycznym. 
 
Osoby zamieszkałe na terenie innym niż obszar Radomia i powiatu radomskiego, w celu uzyskania zaświadczenia powinny zwrócić się do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.       
 

Zgodnie  art.  217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Zaświadczenie wydaje się jedynie dla pracodawców osób pracujących poza granicami kraju.

Osoby uczęszczające na dializy mogą otrzymać stosowne oświadczenie zwalniające z kwarantanny na czas dializ.

Wróć