Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 23.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Radomia i powiatu radomskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.09.2020

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 451 / (26)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 32 / (4)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium / (ostatnia doba):/ (0)
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): / (1)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia / zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba):
  1628 
  / (4)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 92 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1251 / (32)

ZGONY

 • W ostatniej dobie nie odnotowano zgonów.

OZDROWIEŃCY:

 • (1) mężczyzna lat 45, izolacja domowa
 • (2) kobieta lat 51, izolacja domowa
 • (3) kobieta lat 81, izolacja domowa
 • (4) mężczyzna lat 63, izolacja domowa
 • (5) mężczyzna lat 68, izolacja domowa
 • (6) mężczyzna lat 88, izolacja domowa
 • (7) kobieta lat 78, izolacja domowa
 • (8) mężczyzna lat 67,izolacja domowa
 • (9) kobieta lat 84, izolacja domowa
 • (10) mężczyzna lat 78, izolacja domowa
 • (11) kobieta lat 90, izolacja domowa
 • (12) mężczyzna lat 34, izolacja domowa
 • (13) mężczyzna lat 43, izolacja domowa
 • (14) mężczyzna lat 59, izolacja domowa
 • (15) kobieta lat 55, izolacja domowa
 • (16) mężczyzna lat 60, izolacja domowa
 • (17) kobieta lat 51, izolacja domowa
 • (18) kobieta lat 47, izolacja domowa
 • (19) kobieta lat 24, izolacja domowa
 • (20) mężczyzna lat 65, izolacja domowa
 • (21) kobieta lat 52, izolacja domowa
 • (22) kobieta lat 46, izolacja domowa
 • (23) mężczyzna lat 63, izolacja domowa
 • (24) mężczyzna lat 65, izolacja domowa
 • (25) kobieta lat 28, izolacja domowa
 • (26) kobieta lat 44, izolacja domowa
 • (27) kobieta lat 72, izolacja domowa
 • (28) mężczyzna lat 77, izolacja domowa
 • (29) kobieta lat 54, izolacja domowa
 • (30) mężczyzna lat 48, izolacja domowa
 • (31) kobieta lat 22, izolacja domowa
 • (32) mężczyzna lat 23, izolacja domowa

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakrezie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Czytaj więcej