Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

"Dostawa pożywek mikrobiologicznych oraz testów diagnostycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-2/18

Dokumenty zamieszczono dn. 17.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 24.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 27.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 15.05.2018

"Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i artykułów medycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-1/18

Dokumenty zamieszczono dn. 03.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 10.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 11.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 13.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 26.04.2018

Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i artykułów medycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-3/17

Dokumenty zamieszczono dn. 06.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 12.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 14.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 27.06.2017

"Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego" - nr sprawy SOK/ZP.246-1

Dokumenty zamieszczono dn. 10.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 11.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 16.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 22.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 02.06.2017

Dostawa drukarek i serwera wraz z usługą instalacji stanowiących wyposażenie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu - nr sprawy SOK/ZP.246-8/16

Dokumenty zamieszczono dn. 10.11.2016

Dokumenty zamieszczono dn. 18.11.2016

Dokumenty zamieszczone dn. 29.11.2016

Archiwum zamówień publicznych