Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

"Dostawa Pożywek mikrobiologicznych oraz testów diagnostycznych" - nr sprawy SOK.ZP.252.02.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 22.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 24.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 30.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 05.02.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 14.02.2019

"Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i artykułów medycznych" - nr sprawy SOK.ZP.252.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 22.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 24.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 30.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 31.01.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 04.02.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 06.02.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 11.02.2019

Dokumenty zamieszczono dn. 18.02.2019

Archiwum przetargów

Poniżej znajdują się zakończone już postępowania przetargowe.

Najnowsze/aktualne postępowania znajdują się zawsze na górze strony.

"Dostawa pożywek mikrobiologicznych oraz testów diagnostycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-2/18

Dokumenty zamieszczono dn. 17.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 24.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 27.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 15.05.2018

"Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i artykułów medycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-1/18

Dokumenty zamieszczono dn. 03.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 10.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 11.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 13.04.2018

Dokumenty zamieszczono dn. 26.04.2018

Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i artykułów medycznych" - nr sprawy SOK/ZP.246-3/17

Dokumenty zamieszczono dn. 06.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 12.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 14.06.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 27.06.2017

"Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego" - nr sprawy SOK/ZP.246-1

Dokumenty zamieszczono dn. 10.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 11.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 16.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 22.05.2017

Dokumenty zamieszczono dn. 02.06.2017

Dostawa drukarek i serwera wraz z usługą instalacji stanowiących wyposażenie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu - nr sprawy SOK/ZP.246-8/16

Dokumenty zamieszczono dn. 10.11.2016

Dokumenty zamieszczono dn. 18.11.2016

Dokumenty zamieszczone dn. 29.11.2016

Zamówienia Publiczne