Przejdź do treści

Choroby zakaźne

Stanowiska ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych

  • Prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
  • Nadzór czynny nad podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i opracowywanie ognisk chorób zakaźnych i zakażeń , mających na celu ustalenie źródła i przecięcie dróg szerzenia się zakażenia i chorób zakaźnych.
  • Opracowywanie ognisk  chorób zakaźnych i zakażeń  przenoszonych drogą pokarmową.
  • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.
  • Prowadzenie nadzoru nad osobami pokąsanymi , zakwalifikowanymi  do szczepień p/wściekliźnie.
  • Nadzór epidemiologiczny nad osobami chorymi na gruźlicę i osobami z kontaktu