Przejdź do treści

Szczepienia

Stanowiska ds. Szczepień Ochronnych

 • Kontrola podmiotów leczniczych  realizujących  szczepienia ochronne w zakresie PSO.
 • Czynny nadzór nad sprawozdawczością  i kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień.
 • Analiza wykonawstwa  obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 • Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych z zachowaniem zasad łańcucha chłodniczego i całodobowym monitorowaniem temperatury przechowywania szczepionek.
 • Nadzór nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego i całodobowym monitorowaniem temperatury przechowywania szczepionek w podmiotach leczniczych przeprowadzających obowiązkowe szczepienia ochronne.
 • Przygotowywanie rocznego zapotrzebowania na szczepionki niezbędne do realizacji PSO,
  na następny rok, na terenie objętym nadzorem PSSE Radom i dla całego Regionu Radomskiego.
 • Odbiór nowych świadczeniodawców realizujących szczepienia ochronne.