Przejdź do treści

Woda do spożycia

Komunikat dot. pogorszenia jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wierzchowiny gm. Jedlińsk

Komunikat HKN.4411.153.2019

Oceny jakości wody za 2018r

Komunikat o przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia wody w Czarnej gm. Pionki

Treść komunikatu z 11.02.2019

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki

Treść komunikatu z 30.01.2019

Informacja o możliwości okresowego pogorszenia jakości wody w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Wierzchowinach gm. Jedlińsk

Informacja o możliwości okresowego pogorszenia jakości wody w Wierzchowinach gm. Jedlińsk