Przejdź do treści

Woda do spożycia

Komunikat dot. jakości wody z wodociągu publicznego w Jastrzębi

Komunikat HKN.4411.191.2019

Komunikat dot. jakości wody z wodociągu publicznego w Woli Goryńskiej

Komunikat HKN.4411.190.2019

Komunikaty dot. jakości wody z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki oraz wodociągu publicznego Ruda Wielka Kresy gm. Wierzbica

Komunikat HKN.4411.188.2019

Komunikat HKN.4411.189.2019

Komunikat dot. wodociągu publicznego Mąkosy Stare gm. Jastrzębia

Komunikat HKN.4411.175.2019.pdf

Oceny jakości wody za 2018r

Komunikat o przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia wody w Czarnej gm. Pionki

Treść komunikatu z 11.02.2019

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki

Treść komunikatu z 30.01.2019

Informacja o możliwości okresowego pogorszenia jakości wody w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Wierzchowinach gm. Jedlińsk

Informacja o możliwości okresowego pogorszenia jakości wody w Wierzchowinach gm. Jedlińsk