Przejdź do treści

Lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych woj. Mazowieckiego

Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych - osoba, która uzyskała uprawnienie nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w następujących zakresach:

  • budownictwo przemysłowe (BP)
  • budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BO)
  • budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia (BOS)
  • budownictwo przemysłowe i ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BPiO);
  • bez ograniczeń (N)

Lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (z podziałem na województwa) umieszczona jest na stronie:

http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych

Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych z Radomia

 

nazwisko i imię

nr uprawnienia

telefon

telefon

e-mail

Gałązka Maria

105-BPiO/95

(48) 365 58 17

601065044

tmgalazka@gmail.com

Gmyrek Alina

1-BPiO/2012

(48) 331 81 26

600 34 02 81

kontakt@instal-clima.pl

Gos Ewa

8-BPiO/2011

 

606 44 89 86

ewa.a.gos@gmail.com

Kszczotek Mieczysław

67-N/94

(48) 362 58 04

606 83 14 02