Przejdź do treści

04-05-2016 Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maj

04-05-2016 Światowy Dzień bez Tytoniu

      Tegorocznym hasłem Światowego Dnia bez Tytoniu ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest:                                                                     Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - Fakty i wyzwania (tytuł oryg. Get ready for plain packaging).

      Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowywania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszania popytu na wyroby tytoniowe, zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy.

      Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:

  1. Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie.
  2. Dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań;
  3. Zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych;
  4. Pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań.