Przejdź do treści

22-04-2016 Konkurs na plakat ,,STOP DOPALACZOM"

22-04-2016 Konkurs na plakat ,,STOP DOPALACZOM"

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie na plakat „STOP DOPALACZOM”organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie.

 

Celem konkursu jest stworzenie plakatu w oryginalnej formie graficznej, zwanego dalej pracą konkursową, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej nt. profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Uczniowie szkół zgłaszają autorską pracę do dnia 20.05.2016r. placówce, w której aktualnie pobierają naukę. Następnie szkoła przesyła w terminie do 27.05.2016r. prace konkursowe, zgodne z załączonym regulaminem i wypełnioną kartą zgłoszeniową do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radomiu
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
26 – 601 Radom

PSSE w Radomiu przesyła otrzymane ze szkół prace konkursowe do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, a WSSE przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r. Nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i sportowego zostaną przyznane laureatom do 24.06.2016r.

 Do pobrania:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami [docx]