Przejdź do treści

26-04-2016 Konkurs fotograficzny ,,LEŚNE INSPIRACJE"

26-04-2016 Konkurs fotograficzny ,,LEŚNE INSPIRACJE"

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w V edycji konkursu fotograficznego pt. „Leśne inspiracje” organizowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego     w Warszawie i Lasy Państwowe w Warszawie.

Głównym tematem konkursu jest ukazanie piękna lasu poprzez wykonanie fotografii grzybów w ich naturalnym środowisku.

Autorskie prace wraz z obowiązującą dokumentacją należy przesłać w terminie do 08.09.2016r. (decyduje data doręczenia do Organizatora) bezpośrednio na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

Oddział Promocji Zdrowia ul. Nowogrodzka 82

02 – 218 Warszawa,

z dopiskiem Konkurs Fotograficzny pt. „Leśne Inspiracje”.

 

W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu wraz z obowiązującą dokumentacją:

Karta zgłoszenia

Zgoda przedstawiciela ustawowego