Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Medyczne laboratorium diagnostyczne w oczach dziecka”.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Medyczne laboratorium diagnostyczne w oczach dziecka” organizowanym przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie nad którym honorowy patronat objął Główny Inspektor Sanitarny.
 
Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat roli badań laboratoryjnych w dbałości o zdrowie człowieka, jak również przełamanie u dzieci lęku przed wizytą w medycznym laboratorium diagnostycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, która w sposób ciekawy i oryginalny przedstawi postrzeganie medycznego laboratorium diagnostycznego przez dzieci.
Prace należy przesłać w terminie do 31 maja 2016r. pocztą lub złożyć osobiście do siedziby:
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie
ul. Konopacka 4
03 – 428 Warszawa
z dopiskiem konkurs plastyczny pt. „Medyczne laboratorium diagnostyczne w oczach dziecka”
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2016r. w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, podczas którego powołana komisja wyłoni 10 laureatów.
 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć w załączonym regulaminie.