Przejdź do treści

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

pt. „CZYSTE  POWIETRZE  WOKÓŁ  NAS”

 

Założenia programu: 

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Adresat programu:

 • Dzieci w wieku 5,6 lat
 • Rodzice / opiekunowie dzieci

Cele główne programu:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
  w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Materiały edukacyjne:

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 I. WYCIECZKA

 II. CO I DLACZEGO DYMI?

 III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

 IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

 V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Do pobrania;

Linki:

www.rzucpalenie.net/dlaczego-warto-rzucic/szkodliwe-dzialanie-papierosow

www.paleniestop.pl/

www.palenie.esculap.pl