Przejdź do treści

ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Radomiu zainicjowała realizację  I edycji programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 24.11.2014r. odbyły się szkolenie i narada pt. „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” dla szkolnych koordynatorów. Zaproszenie do udziału w programie przyjęło 27 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu radomskiego.

Program ten dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach:

część I - Ars vivendi, czyli sztuka życia

część II - Ars amandi, czyli sztuka kochania

część III- Ars generandi, czyli sztuka rodzenia

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.

Nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za edukację młodzieży zostali zapoznani:

 - z celami;
 - z założeniami w projekcie;
 - z oczekiwaniami w programie;
 - ze sposobem prowadzenia dokumentacji w projekcie.

Podczas zajęć warsztatowych nauczycieli zapoznano w jaki sposób pracować  z podręcznikiem oraz prezentacjami multimedialnymi stanowiącymi oprzyrządowanie programu.

W trakcie spotkania wyemitowano film edukacyjny pt. „Wieczne dziecko”, a także zaprezentowano prezentację  „Ciąża bez alkoholu i FAS, jako niepełnosprawność ukryta”, stanowiące wzmocnienie w programie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat.

Narada zorganizowana była dla koordynatorów ze szkół kontynuujących program. Stanowiła okazję do wymiany opinii na temat osiągnięć w realizacji programu w roku 2013/2014, a także przygotowania do pracy w bieżącym roku.

 

Realizacja programu oparta jest na wykorzystaniu materiałów edukacyjnych dostępnych dla koordynatorów w postaci pakietów, które zawierają:

-         podręcznik dla szkolnego koordynatora z płytą CD zawierającą prezentację nt. programu,

-         6 plakatów do zawieszenia w szkole,

-         150 broszur dla ucznia;

-         150 ulotek dla ucznia;

-         150 ulotek dla rodzica

-         50 kwestionariuszy ankiety ewaluacyjnej.