Przejdź do treści

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

 

W ramach profilaktyki palenia tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu podejmuje następujące zadania: 

1. Realizacja krajowych programów edukacyjnych:

 2. Realizacja akcji i kampanii społecznych:

  • obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada);
  • obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja).

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstał nowy znak zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".