Przejdź do treści

BIEG PO ZDROWIE

W roku szkolnym 2016/2017 ruszyła I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” , którego odbiorcami są uczniowie klas IV szkoły podstawowej  (grupa wiekowa 9 – 10 lat), ale także rodzice i opiekunowie.

Program został  opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie będą mogli przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty jakie generuje palenie papierosów, pracować  w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub komiksów.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

  • podręcznik dla nauczyciela
  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia
  • plakaty
  • ulotkę informacyjną dla rodziców
  • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, które mają za zadanie pomóc rodzicom przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. 

 

Filmy dostępne pod linkami:

       https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4 

       https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI  

       https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI

Do pobrania: