Przejdź do treści

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Program edukacji antytytoniowej

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Założenia programu: 

 • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci
 • Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego
 • Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

Adresat programu:

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, ich rodziców/opiekunów

Cele główne programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 • Kształtowanie postaw asertywnych 

Materiały edukacyjne:

Struktura programu:

Program składa się  z pięciu zajęć warsztatowych:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU ?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

Do pobrania:

Linki;

www.pis.gov.pl