Przejdź do treści

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Założenia programu:

I Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 1. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem;

 2. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne;

 3. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia

 4. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości

 5. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina , rówieśnicy i środki masowego przekazu;

 6. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali;

 7. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież;

 8. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia;

 9. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

 

II Kształtowanie postaw:

 1. Zobowiązujących do niepalenia;

 2. Dumy z faktu niepalenia;

 3. Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia;

 4. Odpowiedzialność za własne zdrowie.

III Rozwinięcie umiejętności do:

 1. Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu;

 2. Wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia;

 3. Przeciwstawiania się paleniu tytoniu;

 4. Określenia korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;

 5. Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

Cele główne programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,

 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,

 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Materiały edukacyjne:

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych:

 1. POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

 2. LABORATORIUM CIAŁA

 3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE”

 4. ZNAJDŹ WLAŚCIWE ROZWIĄZANIE

 5. UWIERZ W SIEBIE

Do pobrania:
 1. Sprawozdanie z realizacji programu dla szkolnego koordynatora
 2. Ankieta dla uczestnika