Przejdź do treści

TRZYMAJ FORMĘ!

Program Edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!”

Program nie zawiera żadnych nakazów lub zakazów, a jedynie jest zachętą dla młodzieży do zróżnicowania codziennej diety według opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia zasad piramidy zdrowego żywienia oraz do codziennej aktywności fizycznej jako warunek dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Cel główny:

Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

- Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach

produktów spożywczych.

- Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności

fizycznej.

- Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

- Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, domu i środowisku pozaszkolnym.

 

Adresaci programu:

Uczniowie gimnazjów (klasy I – III)

Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)

Rodzice uczniów

 

Partnerzy programu:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Zdrowia

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Federacja Konsumentów

- Instytut Żywności i Żywienia

- Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

 

Do pobrania:

2011-01-03 Minister Edukacji Narodowej złożył wyrazy uznania realizatorom Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, który ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez dostarczanie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, promocję aktywnego trybu życia oraz zbilansowanej diety.

Mając na względzie tak niepokojące zjawiska jak wzrastająca liczba młodych osób z nadwagą i otyłością, a także zwiększająca się liczba młodych osób chorych na anoreksję i bulimię, resort edukacji w pełni popiera działania podejmowane w ramach programu „Trzymaj Formę!”.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęła się już X edycja programu „Trzymaj Formę!”.

Kampania multimedialna pt. „Cała polska trzyma formę!” to wsparcie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” mająca na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców.

Ambasadorką kampanii została Monika Morozowska – polska aktorka, autorka książek kulinarnych i blogerka promująca zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia. Patronem medialnym kampanii jest firma AMS.

Równocześnie z działaniami związanymi z kampanią, przygotowana została nowa strona startowa www.trzymajforme.pl graficznie zgodna z linią kreatywną kampanii, do której odwiedzenia zainteresowanych zapraszamy.

Linki:

Agencja Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl; www.owocewszkole.pl

Bezpieczeństwo Żywności. Materiały edukacyjne dla nauczycieli – www.foodsafe.aesbuc.pt

Europejska Rada Informacji o Żywności – www.eufic.org

Instytut Żywności i Żywienia – www.izz.waw.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt: Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach (HEPS) – www.ore.edu.pl

Projekt informacyjno - edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, wiec działamy” - www.badzmyzdrowi.pl

Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka – www.mleko.com

Stowarzyszenie Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl

Wychowanie Fizyczne – portal nauczycieli – www.wychowaniefizyczne.pl

 

W tej edycji ogłoszony został konkurs:

 

NA PROJEKT EDUKACYJNY PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.