Przejdź do treści

KAMPANIA SPOŁECZNA ,,MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA"

MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA

MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA  -  to program działań podejmowanych na rzecz seniorów. Stanowi kontynuację prowadzonej od 2011 roku kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”.

Powstał w ramach utworzonej przez wojewodę mazowieckiego grupy zadaniowej ds. seniorów przy zespole Razem Bezpieczniej.

Inicjatorem jest Komenda Stołeczna Policji, natomiast partnerami:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu,
 • Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie.

Główną ideą programu jest zaangażowanie przeszkolonych seniorów – liderów do organizowania spotkań w swoim środowisku z osobami starszymi.  Spotkania dotyczą będą zagadnień związanych:

 • z bezpieczeństwem osób starszych,
 • ograniczaniem zachowań wiktymologicznych,
 • promocją zdrowego stylu życia,
 • zwiększeniem świadomości prawnej (ochrona konsumencka).

Elementy programu mają charakter:

 • profilaktyczny - udział ekspertów, liderów w spotkaniach z seniorami, podczas których promowane są szczepienia ochronne, zdrowe i prawidłowe żywienie, bezpieczne zachowania w życiu codziennym,
 • informacyjny–oparty na rozpowszechnianiu przygotowanych materiałów edukacyjnych.

Dane prognoz demograficznych wskazują, iż do 2035 roku na terenie województwa mazowieckiego odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 22%. Dla porównania w 2011 roku odsetek ten wynosił 14%. To pokazuje, iż będzie następowało dalsze wydłużenie życia, a tym samym grono seniorów będzie się stale powiększało.