Przejdź do treści

WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK – program profilaktyki raka szyjki macicy

Program edukacyjny realizowany jest na Mazowszu od 2008 roku.Uzyskał akceptację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz pozytywną opinię Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Podejmuje bardzo ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi  jednocześnie  próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego.

Cel główny:                         

           ·          zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

 

Cele szczegółowe:

           ·          zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;

           ·          podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);

           ·          motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;

           ·          przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;

           ·          dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Adresaci programu:

           ·          uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I)

           ·          rodzice,  opiekunowie uczniów

           ·          kadra pedagogiczna

Treści programu skorelowane z celami, oparte na założeniach opisanych szczegółowo w poradniku dla edukatorów.

Partnerzy:

           ·          Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania                               Raka Szyjki Macicy w Warszawie

           ·          Mazowieckie Kuratorium Oświaty

           ·          Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

           ·          Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet

           ·          Fundacja Edukacji Społecznej

Do pobrania:

           ·          Poradnik

           ·          Zakładka dla uczniów

           ·          Składanka dla rodziców

           ·          Druk podsumowania programu WŻ-PK dla koordynatora szkolnego

Linki:

http://www.pierwszykrok.edu.pl

http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/wokszyjka/index.htm