Przejdź do treści

ZDROWE PIERSI SĄ OK!

ZDROWE PIERSI SĄ OK! – program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi

Program edukacyjny realizowany jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W Ogólnopolskim Plebiscycie KNOW HEALTH 2013 w kategorii: najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia zdobył II nagrodę.

Aspekty, które interesują młodzież, nie są związane z informacjami typowo medycznymi, takimi jak: dane statystyczne nt. zachorowalności i umieralności, przebiegu choroby czy terminologii medycznej.To, co wzbudza ciekawość młodych ludzi, to prawidłowa pielęgnacja biustu, odpowiedni dobór biustonosza oraz nauka samobadania piersi.  Program w pełni tę ciekawość zaspakaja.

Cele główne:

           ·          Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie;

           ·          Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowie piersi wśród uczniów oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

 

Adresaci programu:

           ·          uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas II)

           ·          rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów

           ·          kadra pedagogiczna

Treści programu:

           ·          pojęcie raka piersi

           ·          podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie

           ·          budowa piersi oraz fazy ich rozwoju

           ·          czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi

           ·          rola piersi dla zdrowia i urody kobiet

           ·          zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu

           ·          podstawowe metody wykrywania raka piersi

           ·          zasady prawidłowego samobadania piersi

Partnerzy:

        ·        Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania                         Raka Szyjki Macicy w Warszawie

           ·          Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

           ·          Mazowieckie Kuratorium Oświaty

           ·          Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Do pobrania:

           ·          Poradnik

           ·          Prezentacja multimedialna 1

           ·          Prezentacja multimedialna 2

           ·          Zakładka dla uczniów

           ·          Kalendarzyk menstruacyjny

           ·          Składanka informacyjna

           ·          Plakat

           ·          Ankieta ewaluacyjna

           ·          Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej przed edukacją 

           ·          Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej po edukacji 

           ·          Druk podsumowania programu dla koordynatora szkolnego