Przejdź do treści

Oddział Laboratoryjny

Laboratorium PSSE w Radomiu czynne w godz. 7.30 - 15.05

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu:

Anna Gaworska

Tel: 48 38 64 244
e-mail:anna.gaworska@psse.waw.pl
 

Przyjmowanie próbek do badań oraz uzyskanie informacji na ten temat w punkcie przyjęć materiałów do badań – pokój nr 028 (wejście od strony parkingu) telefon (48) 386-41-52

- nosicielstwa SS w godz. 8.00 – 11.00
-testów do kontroli sterylności (sporale)  w godz. 8.00 – 11.00
Pobieranie krwi do badań serologicznych w pokoju nr 037 w godz. 8.00 – 11.00
Opłatę za badania można uiścić wyłącznie w kasie, gotówką, kasa czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 - 11:00.
Pacjent od którego pobierana jest krew, powinien być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku.
 

Wydawanie wyników:

- nosicielstwa, sporali, badań serologicznych w godz. 13.00 – 14.30

Informacje dotyczące archiwalnych wyników do celów sanitarno - epidemiologicznych pod nr. tel. (48) 386-41-52

 
Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
 
PSSE w Radomiu wykonuje wyłącznie badania laboratoryjne, nie zatrudnia lekarza medycyny pracy.
 
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu dnia 7 marca 2005 r. uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Przyznany certyfikat akredytacji Nr AB 591 jest ważny do 06.03.2021r., i jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych laboratorium do wykonywania badań.

            Akredytacją objęte są badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy, badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas w środowisku pracy, badania pyłów i pobieranie próbek powietrza do oznaczania pyłów i WKK, badania chemiczne i fizyczne  wody, wody do spożycia, badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, wody, wody do spożycia, badania fizyczne żywności, badania mikrobiologiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych  dla ludzi – w tym żywności oraz próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością,, badania kliniczne medyczne  obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
 
Certyfikat akredytacji Nr AB 591
 
Akredytowana działalność jest określona w  zakresie akredytacji  AB 591
 
Szczegółowy zakres badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu znajduje się w zakładkach dotyczących poszczególnych komórek organizacyjnych.
 
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych. Kompetencje pracowników do wykonywania badań i wysoka jakość świadczonych usług potwierdzone są przez systematyczne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
 
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia badań.
 
Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań oraz przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów.
 
Zakres prowadzonych badań i sposób przekazywania wyników jest ustalany indywidualnie do potrzeb klienta.
 
W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie  ANKIETY
Tryb postępowania dotyczący rozpatrywania skarg dostępny w zakładce ,,Skargi i Wnioski" lub na miejscu u Kierownika Oddziału Laboratoryjnego.