Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Higieny Pracy

Sekcja Laboratoryjna Higieny Pracy

Kierownik  Maria Dygas

Tel. 48 386 42 28

e-mail: maria.dygas@psse.waw.pl

 

Sekcja Laboratoryjna Higieny Pracy wykonuje:

1.  BADANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

- pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na:

 • Substancje organiczne (w tym frakcja wdychalna)
 • Substancje nieorganiczne (w tym frakcja wdychalna i respirabilna)
 • Metale i ich związki (w tym frakcja wdychalna i frakcja respirabilna)
 • Pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i frakcja respirabilna)

- czynniki fizyczne w środowisku pracy:

 • Hałas
 • Mikroklimat zimny
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Mikroklimat umiarkowany
 • Mikroklimat gorący
 • Wydatek energetyczny
 • Oświetlenie elektryczne we wnętrzach

- czynniki chemiczne i pyłowe w środowisku pracy:

 • Substancje organiczne ( aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, fenol, formaldehyd, butan-1-ol, etanol,  etylobenzen, n-heksan, ksylen, octan etylu, octan n-butylu, propan-2-ol, tertrachloroeten, trichloroeten, toluen)
 • Substancje nieorganiczne ( tlenek węgla, tlenek azotu, chlorowodór, ozon, amoniak, kwas fosforowy, jod, ditlenek siarki, siarkowodór, krystaliczna krzemionka (kwarc i krystobalit) frakcja respirabilna
 • Metale i ich związki ( tlenek żelaza, mangan – frakcja respirabilna; tlenek żelaza, mangan, ołów, tlenek cynku – frakcja wdychalna; chrom, nikiel, miedź, sód (wodorotlenek sodu)
 • Pyły przemysłowe ( frakcja wdychalna i frakcja respirabilna)

 

 1. BADANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W POMIESZCZENACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI

- czynniki chemiczne w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

 • Substancje organiczne (aceton, benzen, etylobenzen, fenol, formaldehyd, ksylen, octan etylu, octan n-butylu, octan winylu, toluen, styren)
 • Substancje nieorganiczne (tlenek węgla)