Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Sekcja Laboratoryjna Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

 

oferuje Państwu wykonanie badań:

                        - żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

                        - próbek środowiskowych – wymazów z obszaru produkcji i obrotu żywnością 

   w  zakresie mikrobiologicznym:

                       -  obecność  pałeczek Salmonella spp.   (żywność, wymazy)

                      -  obecność  Listeria monocytogenes   (żywność, wymazy)

                      - obecność  Enterobacteriaceae   (żywność)

                      - obecność  Escherichia coli   (żywność)

                      -  liczba  Listeria monocytogenes  (żywność)

                      -  liczba przypuszczalnych Bacillus cereus  (żywność)

                      -  liczba gronkowców koagulazo-dodatnich   (żywność)

                      -  liczba  pleśni i drożdży  w produktach o aktywności wody > 0,95  (żywność, wymazy)

                      -  liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody ≤ 0,95  (żywność)

                     -  liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli  (żywność, wymazy)

                     -  liczba Enterobacteriaceae   (żywność, wymazy)

                     -  ogólna liczby  drobnoustrojów   (żywność, wymazy)

                     -  liczba bakterii z grupy coli  (żywność)

      w zakresie fizycznym:

                    - badania organoleptyczne żywności

                    - badanie trwałości hermetycznych opakowań żywności

 

Cena za badania uzależniona jest od zakresu badania i liczby badanych próbek.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Radomiu.