Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii

Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii

kierownik: Marzena Nowicka - Będkowska

tel: 48 386 43 44

e-mail: marzena.nowicka@psse.waw.pl

 

Stanowisko Schorzeń Jelitowych

  • Badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella
  • Diagnostyka stanów biegunkowych

tel: 48 386 43 51

 

Stanowisko Serodiagnostyki

  • Badania diagnostyczne w kierunku chorób zakaźnych (krew i surowica)

tel: 48 386 43 41

 

Stanowisko Bakteriologii Ogólnej

  • Badania skuteczności sterylizacji

tel: 48 386 43 51

 

Punkt przyjęć materiału do badań:

tel: 48 386 41 53

 

Przyjmowanie próbek do badań w punkcie przyjęć materiałów do badań – pokój nr 028 (wejście od strony parkingu)

- nosicielstwa Salmonella Shigella w godz. 8.00 – 11.00

-testów do kontroli skuteczności sterylizacji (sporale)  w godz. 8.00 – 11.00

Krew do badań serologicznych pobierana jest w pokoju nr 037 w godz. 8.00 – 11.00

Pacjent od którego pobierana jest krew, powinien być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku.

 

Wydawanie wyników:

- nosicielstwa, sporali, badań serologicznych w godz. 13.00 – 14.30 w pokoju 028

 

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych. 

PSSE w Radomiu wykonuje wyłącznie badania laboratoryjne, nie zatrudnia lekarza medycyny pracy.