Przejdź do treści

Sekcja Poboru Próbek

Sekcja Laboratoryjna Poboru Próbek

Zadania:
  • Pobór próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w ramach nadzoru
  • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz próbek wody z basenów  i kąpielisk w ramach nadzoru sanitarnego według sporządzonych harmonogramów oraz na zlecenie klienta
Kontakt:
kierownik: Paulina Murawska
tel: 48 386 41 12
e-mail: paulina.murawska@psse.waw.pl