Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Poboru Próbek

Sekcja Laboratoryjna Poboru Próbek

Do zadań Sekcji Laboratoryjnej Poboru Próbek należy w szczególności:
  • Pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, zgodnie z harmonogramem w zakresie zadań statutowych oraz na zlecenie Klienta;
  • Pobieranie próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością;
  • Pobieranie próbek wody do spożycia oraz wody z basenów i kąpielisk w ramach nadzoru sanitarnego według sporządzonych harmonogramów oraz na zlecenie Klienta
Kontakt:
p.o. kierownik: Paulina Murawska
tel: 48 386 41 12
e-mail: paulina.murawska@psse.waw.pl