Przejdź do treści

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy      z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat, od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. 
Celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
 W ramach Projektu w latach 2012 – 2016 przewidziano następujące działania:
  1. Szkolenia dla kadry medycznej pt. ,,Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
  2. Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
  3. Kampanię społeczną.
  4. Badania ankietowe kobiet ciężarnych na oddziałach ginekologiczno – położniczych.
  5. Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ),-  www.zdrowiewciazy.pl
 
Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego 85% finansuje strona szwajcarska, pozostałe 15% stanowi wkład krajowy finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Do pobrania: