Przejdź do treści

Telefon Dyżurny

DYŻUR TELEFONICZNY PSSE w Radomiu

 

 1. Dyżur telefoniczny pełniony jest pod numerem 690 122 050.
 • w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 20.00,
 • w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00.
 1. Od godziny 15.00 w każdą sobotę do poniedziałku do godziny 07.30 oraz
  w święta dyżur telefoniczny pełniony jest pod numerem 508 526 676.
 1. Informacje dotyczące zauważonych zagrożeń epidemiologicznych należy zgłaszać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, działającego na obszarze miasta Radomia i powiatu radomskiego.
 2. Zasady ogólne pełnienia dyżuru.
  Dyżury telefoniczne pełnione przez pracownika dyżurnego, wyznaczonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, są pełnione na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących utrzymywania systemu łączności i dyżurów przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych - w systemie zarządzania kryzysowego.
 3. Cel organizacji dyżuru.

  Celem organizacji systemu dyżuru jest zapewnienie możliwości operatywnego działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu w sytuacjach kryzysowych, wynikających z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze sanitarno-epidemicznym, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku,
 • zdrowotnymi: żywności, żywienia
 • higieniczno – sanitarnymi, jakimi powinien spełniać: personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.