Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę;
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej z sieci wodociągowej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających laboratoria badawcze.

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Nadzór nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli
  w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Sporządzanie ocen do wyników wody z basenów.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej

 1. Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
 • zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej,
 • obiektami hotelarskimi i turystycznymi,
 • zakładami opieki zdrowotnej, domami pomocy społecznej,
 • aptekami, hurtowniami farmaceutycznymi
 • dworcami PKP i PKS oraz środkami transportu publicznego;
 • obiektami sportowymi, kulturalnymi, terenami rekreacyjnymi,
 • cmentarzami, środkami transportu do przewozu zwłok,
 • pralniami,
 • ustępami publicznymi;
 • stacjami paliw

 

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku złego stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów (wystąpienia pokontrolne, decyzje, upomnienia, grzywny).
 3. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok/szczątków ludzkich, przewóz zwłok/szczątków ludzkich poza granicę kraju, wydawanie postanowień na sprowadzenie zwłok z terytorium obcego państwa;
 4. Opiniowanie aptek ogólnodostępnych;
 5. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 6. Opiniowanie regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach.